հայերեն русский english
Փնտրել
 

Կայքում տեղադրված է ՀՀ կառավարության 2014 թ.հունվարի 30-ի նիստի N 4 արձանգրային որոշում «ՀՀ-ում արխիվային գործի բարեփոխումների իրականացման հայեցակարգին և «Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության նյութատեխնիկական հագեցվածության արդիականացման 2014-2016 թվականների ծրագրին հավանություն տալու մասին” /տես` արխիվային օրենդրություն, նորմատիվ ակտեր (նոր)/

Կայքը ստեղծվել է ՀՀ-ում Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության դեսպանության աջակցությամբ

 Website design and development by BRONCOWAY