հայերեն русский english
Փնտրել
 

ՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

- Հայկական ՍՍՌ ժողովրդական տնտեսության վերականգնումը (1921-1928 թթ. նյութեր և փաստաթղթեր): Երևան, 1958թ.: Կազմողներ` Վ.Դուրյան,
Գ. Պեստովա, Վ.Կզարթմյան, Ա.Դարբինյան, Մ.Սողոմոնյան:
Խմբագրությամբ` Ա.Մարուխյանի:

- Հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ ռևոլյուցիան և սովետական իշխանության հաղթանակը Հայաստանում (փաստաթղթերի ու նյութերի ժողովածու): Երևան, 1960թ.: Կազմողներ` Ա.Հակոբյան, Ա.Մնացականյան,
Հ.Կարապետյան, Կ.Խուդավերդյան, Խ. Բարսեղյան, . Գալոյան, Ա.Սարգսյան,
Ս. Բուդումյան, Վ.Կզարթմյան, Վ. Քալաշյան, Հր. Գրիգորյան, Ղ.Դալլաքյան:
Խմբագրական կոլեգիա` Ա. Մնացականյան, Ա.Հակոբյան, Ս.Բադումյան,
Ղ.Դալլաքյան, Վ.Կզարթմյան:

- Հովհաննես Այվազովսկի (փաստաթղթեր և նյութեր): Երևան, 1967թ.:
Կազմողներ` Մ.Սարգսյան, Գ.Հարությունյան, Գ.Շարիբյան:
Խմբագիր` Զ. Բաշինջաղյան:

- Սովետական Միության կրկնակի հերոս Նելսոն Ստեփանյան (փաստթաթղեր և նյութեր): Երևան, 1968թ.: Կազմողներ` Ե. Խազեյան, Ա. Ալեքսանյան,
Ա. Սարգսյան, Է. Սարգսյան: Խմբագիր` Աշ. Հարությունյան:

- Սովետական բանակի ականավոր զորավար Հայկ Բժշկյանց` Գայ, կյանքն ու գործունեությունը: Երևան, 1971թ.: Կազմողներ` Ա. Հարությունյան, Ա. Ալեքսանյան,
Ժ. Գասպարյան, Ց. Փանյան:
-Հովհաննես Հովհաննիսյան, փաստաթղթեր, (1873-1922թթ.):
Կազմողներ` Ա. Ինճիկյան, Գ. Հարությունյան, Ռ. Գրիգորյան, Մ.Նազարյան,
Մ. Մալխասյան: Երևան, 1975թ.:

-Սովետական Միության նավատորմի ծովակալ Հովհաննես Իսակով, փաստաթղթեր և նյութեր: Երևան, 1975թ.:
Կազմողներ` Ա. Հարությունյան, Օ. Բազիկյան:

-Սովետական Հայաստանը հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1945թթ.), փաստաթղթեր, նյութեր: Երևան, 1945թ.:
Կազմողներ`Վ.Մուրադյան, Ք.Գրիգորյան, Ռ.Գրիգորյան եւ ուրիշներ :
Գլխավոր խմբագիր` Ա. Հարությունյան:

-Ռուս-հայկական համագործակցությունը Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալու ժամանակաշրջանում (1826-1828թթ.): Երևան, 1978թ,:
Կազմողներ` Վ. Էվոյան, Է. Ղազարյան, Ս. Միրզոյան, Ջ. Հովհաննիսյան:
Գլխավոր խմբագիր` Ա. Հարությունյան:

-Կուլտուրական շինարարությունը Սովետական Հայաստանում (1920-1940թթ.), փաստաթղթեր և նյութեր: Երևան, 1974թ.:
Կազմողներ` Կ. Խուդավերդյան, Մ. Բաբաջանյան, Է. Ղազրյան, Լ. Քոչարյան,
Ի. Թահիրյան, Մ. Թումանյան, Գ. Խաչատրյան:

-Սովետական Հայաստանի էներգետիկ բազայի զարգացումը 50 տարում, նյութեր և փաստաթղթեր: Երևան, 1978թ.:
Կազմողներ` Վ. Մարտինով, Ռ. Գրիգորյան:

-Հայկական ՍՍՀ ինդուստրացման պատմությունից (1925-1938թթ.): Փաստաթղթեր: Երևան, 1979թ.:
Կազմողներ` Ա. Ալեքսանյան, Վ. Դուրյան, Ա. Դարբինյան, Է. Սարգսյան:

-409-րդ հրաձգային Կիրովագրադյան-Բրատիսլավյան Բ. Խմելնիցկու շքանշանակիր հայկական դիվիզիայի մարտական ուղին (1941-1945թթ.), փաստաթղթեր, նյութեր: Երևան, 1980թ.:
Կազմողներ` Ա. Հարությունյան, Հ. Հովհաննիսյան:

-11-րդ Կարմիր բանակի մարտական ուղին Հայաստանում սովետական կարգերի հաստատման ու ամրապնդման ժամանակաշրջանում (1920թ. մայիս-1921թ. նոյեմբեր), փաստաթղթեր: Երևան, 1978թ.:
Կազմողներ` Ա. Հարությունյան, Օ. Բազիկյան, Ն. Կադոմցևա, Տ. Կարյաևա,
Է. Հովսեփյան:

-Հայկական 76-րդ Կ. Վորոշիլովի անվան կարմրադրոշ 51-րդ գվարդիական Վիտեբսկյան Լենինի շքանշանակիր հրաձգային դիվիզիա: 1920-1945թթ.: Փաստաթղթեր, նյութեր: Երևան, 1976թ.:
Կազմողներ` Ա. Հարությունյան, Կ. Հարությունյան, Օ. Բալիկյան, Է. Սարգսյան:

-Ա. Մյասնիկյանի ռազմական գործունեությունը 1917-1923թթ.: Փաստաթղթեր, նյութեր: Երևան, 1976թ.:
Կազմողներ` Ա. Հարությունյան, Ա. Մնացականյան, Հ. Շաթիրյան:

-89-րդ Թամանյան կարմադրոշ, Կուտուզովի 2-րդ աստիճանի, Կարմիր աստղի շքանշանակիր հայկական հրաձգային դիվիզիայի մարտական ուղին (1942-1945թթ.), փաստաթղթեր, նյութեր: Երևան, 1985թ.:
Կազմողներ` Ա. Հարությունյան, Կ. Հարությունյան, Օ. Բալիկյան, Է. Սարգսյան:

-Հովսեփ Աբգարի Օրբելի (1887-1961թթ.): Փաստաթղթեր, նյութեր: Երևան, 1980թ.:
Կազմողներ` Օ. Բալիկյան, Է. Սարգսյան:
Խմբագիր` Ա. Հարությունյան:

-Լևոն Աբգարի Օրբելի: Փաստաթղթեր: Երևան, 1982թ.: Կազմողներ` Օ. Բալիկյան,
Է. Սարգսյան:
Խմբագիրներ` Ա. Հարությունյան, Ս. Բակունց:

-Սովետական Հայաստանում գունավոր մետալուրգիայի զարգացման պատմությունից (1920-1950թթ.): Փաստաթղթեր, նյութեր: Երևան, 1982թ., 1983թ.:
Կազմողներ` Է. Սարգսյան, Է. Ամիրյան, Մ. Մարտիրոսյան: Խմբագիրներ` Ա.Հարությունյան, Ֆ. Պետրոսյան, Ռ. Աղաբաբյան:

-Արդյունաբերության վիճակը և բանվոր դասակարգի ձևավորումը Արևելյան Հայաստանում (1803-1920թթ.): Փաստաթղթեր: Երևան, 1984թ.:
Կազմողներ` Ա. Գրիգորյանց, Մ. Անտոնյան, Ս. Միրզոյան, Ցուգանյան:
Խմբագիրներ` Ա. Հարությունյան, Ա. Գրիգորյանց:

-Անդրանիկ Օզանյան: Փաստաթղթեր և նյութեր: Երևան, 1991թ.:
Կազմողներ` Ա. Հարությունյան, . Հարությունյան, Վ. Էվոյան, Ս. Միրզոյան, Պ. Սաֆյան,
Հ. Շաթիրյան: Խմբագրական կոլեգիա` Գ. Գալոյան, Հ. Ավետիսյան, Գ. Ղարիբջանյան,
Մ. Ներսիսյան, Գ. Սարգսյան, Պ. Սաֆյան, Հ. Սիմոնյան:

-Լեռնային Ղարաբաղը 1918-1923թթ.: Փաստաթղթեր, նյութեր: Երևան, 1992թ.:
Կազմողներ` Օ. Բալիկյան, Վ. Էվոյան, Վ. Հակոբյան, Վ. Միքայելյան, Ա.Վիրաբյան:
Պատ. խմբագիր` Վ. Միքայելյան:

-Նախիջևան-Ջարուրը 1918-1921թթ.: Փաստաթղթեր, նյութեր: Երևան, 1993թ.:
Կազմողներ`Ռ.Ա.Գրիգորյան, Ա.Մ.Կիրիմյան, Վ.Ն.Ղազախեցյան, Հ.Մ. Շաթիրյան, Ա.Ս.Վիրաբյան:
Խմբագիր՝ Վ.Ն.Ղազախեցյան:

-Երևանի համալսարան (1918-1920թթ.): Փաստաթղթեր: Երևան, 1995թ.:
Կազմողներ` Ֆ. Մամիկոնյան, Ս. Միրզոյան:

-Մարշալ Բաղրամյան: Փաստաթղթեր, նյութեր: Երևան, 1997թ.:
Կազմողներ` Ա. Հարությունյան, Կ. Հարությունյան, Ռ. Գրիգորյան, Ա. Սարգսյան,
Է. Ղազարյան:
Պատ. խմբագիրներ` Հ. Ավետիսյան, Ա. Ֆելեքյան:

-Ալեքսանդր Թամանյան (1878-1936), փաստաթղթերի ու նյութերի ժողովածու 1896-1959թթ., Երևան, 2000թ.:
Կազմողներ` Ա. Սարգսյան, Է. Հովսեփյան, Մ. Մարտիրոսյան: Պատասխանատու խմբագիրներ` Վ. Հարությունյան, Ն. Սարգսյան:

-Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920թթ. (քաղաքական պատմություն) փաստաթղթերի ու նյութերի ժողովածու, Երևան, 2000թ.:
Կազմողներ` Գ. Գալոյան, Վ. Ղազախեցյան (ղեկավար), Վ. Մելիքյան, Ս. Միրզոյան, Ա.Վիրաբյան:

-Գրիգոր Հարությունյան, կյանքը և գործունեությունը, Երևան, 2000թ.:
Կազմողներ` Նամի Միկոյան, Հրանտ Ավետիսյան: Առաջին բաժնի հեղինակներ`
Հ. Ավետիսյան (I գլուխ), Կ. Հարությունյան (III գլուխ), Ա. Վիրաբյան (II և IV գլուխներ):

-Գարեգին Նժդեհ, երկեր (երկու հատորով), Երևան, 2002թ.: Կազմողներ` Ա. Բադալյան,
Հ. Գևորգյան, Մ. Լազարյան, Ս. Միրզոյան:
Խմբագրական խորհուրդ` Հ. Ավետիսյան, Վ. Ղազախեցյան, Ա. Սիմոնյան, Ա. Վիրաբյան:

-Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետապոլի նահանգներում 1918-1920թթ., փաստաթղթերի ու նյութերի ժողովածու:
Երևան, 2003թ.:
Կազմողներ` Ս. Միրզոյան, Ա. Ղազիյան:
Պատ. խմբագիր` Ա. Վիրաբյան:

-Հայաստանի պետական բանկի պատմությունը 1893-2003թթ., փաստաթղթեր, Երևան, 2003թ,:
Կազմողներ` Է.Հովսեփյան, Մ. Մարտիրոսյան, Ս. Միրզոյան, Ա. Սարգսյան:
Գլխավոր խորհրդատու` Ի. Իսահակյան:

-Անտոն Քոչինյան, փաստաթղթեր, նամակներ, հուշեր,
Երևան, 2003թ.:
Կազմողներ` Է. Հովսեփյան, Ա. Հարությունյան:
Պատ. խմբագիր` Ա. Վիրաբյան:

-Համահայկական խորհրդակցություններ (1912-1920թթ.): Փաստաթղթեր ու նյութեր, Երևան, 2004թ.:
Կազմողներ` Ա. Վիրաբյան, Գ. Ավագյան, Ռ. Գրիգորյան, Ա. Կիրիմյան:
Պատաս. խմբագիր` Ա. Վիրաբյան:

Վավերագրեր հայ եկեղեցու պատմության

Կազմող` Ս. Բեհբության ( 1-15)
Գիրք Ա`«Վավերագրեր հայ եկեղեցու պատմության (1921-1938թթ.)»: Երևան, 1994թ,:
Գիրք Բ`«Խորեն Ա. Մուրադբեկյան կաթողիկոս Ամենայն հայոց (հոգևոր գործունեությունը 1901-1938թթ.)»: Երևան, 1996թ.:
Գիրք Գ`«Արտակ եպիսկոպոս Սմբատեանց (Տաուշեցի): Հոգևոր, գրական, պատմա-բանասիրական գործունեությունը գնդակահարությունը (1876-1937թթ.)»: Երևան, Անահիտ, 1997թ.:
Գիրք Դ`«Տ. Տ. Սահակ Հասպայեան կաթողիկոս Կիլիկիոյ(1891-1940թթ.)»: Երևան, 1977թ.:
Գիրք Ե`«Մայր աթոռ Ս. Էջմիածինը Առաջին հանրապետության տարիներին (1918-1920թթ.)»: Երևան, 1999թ.:
Գիրք Զ`«Գևորգ Զ Չորեքչեան կաթողիկոս Ամենայն հայոց (1938-1955թթ.)»: Երևան, Ոսկան Երևանցի, 1999թ.:
Գիրք Է`«Խրիմյան Հայրիկը և ցարական բռնապետությունը (1903-1907թթ.)»: Երևան, 2000թ.:
Գիրք Ը`«Մատթեոս Իզմիրլեան կաթողիկոս Ամենայն հայոց (1908-1910թթ.), փաստաթղթեր, նյութեր (1873-1910թթ.)»: Երևան, 2001թ.:
Գիրք Թ`«Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը (1813-1933թթ.)»: Երևան, 2001թ.:
Գիրք Ժ`«Ներսես արքեպիսկոպոս Վարժապետեան Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք (1837-1884թթ.)»: Երևան, 2002թ.:
Գիրք ԺԱ`«Գևորգ Դ Կոստանդնուպոլսեցի Քերեստեջյան կաթողիկոս ամենայն հայոց (1866-1882թթ.)»: Երևան, 2004թ.:
Գիրք ԺԲ`«Տիրան արքեպիսկոպոս Ներսոյան (1904-1989թթ.)»: Սբ. Էջմիածին, 2004թ.:
Գիրք ԺԳ`«Գէորգ Ե Սուրէնեանց կաթողիկոս ամենայն հայոց (1847-1930թթ.)»: Երևան, 2005թ.:
Գիրք ԺԴ`«Մակար Ա.Թեղուցի կաթողիկոս ամենայն հայոց (1884-1891թթ.)»: Երևան, 2006թ.:
Գիրք ԺԵ` «Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանեան Կոստանդնուպոլսի պատրիարք (1896-1908)»: Երևան,2007թ.:
Գիրք ԺԶ`«Կարապետ եպիսկոպոս Տէր-Մկրտչեան (1866-1915)թթ.»:Երևան, 2006թ.: Կազմող` Գ.Ավագյան

Վշտապատում: Հայոց մեծ եղեռնը ականատեսների աչքերով: Երևան, 2005թ.:
Կազմողներ՝ Ա.Վիրաբյան, Գ.Ավագյան:
Պատաս. խմբագիր՝ Ա.Վիրաբյան:

Հայոց ցեղասպանության 50 ամյակը և խորհրդային Հայաստանը (փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու) : Երևան, 2005թ.:
Կազմող և խմբագիր՝ Ա.Հարությունյան:

Հայ դատի նվիրյալը, Ֆրիտյոֆ Նանսեն:
Փաստաթղթերի ժողովածու (1920-1930), Երևան, 2005թ.:
Կազմողներ՝ Է.Հովսեփյան, Մ.Մարտիրոսյան:
Խմբագիր՝ Ա.Վիրաբյան:

Я обвиняю! Дело N……. 1500 000:
Փաստաթղթերի ժողովածու ,Երևան,2005թ.
Կազմող` Ս.Միրզոյան:

Հայաստանի երկաթուղիները
Փաստաթղթերի ժողովածու,Երևան,2006թ.
Կազմողներ`Է.Հովսեփյան,Մ.Մարտիրոսյան,Ս.Միրզոյան:
Խմբագիր՝ Ա.Վիրաբյան:

Ալեքսանդր Մյասնիկյան
Երկեր 5 հատորով, 5-րդ հատոր, Երևան,2007թ.
Կազմողներ`Հ.Օհանյան,Ա.Հարությունյան:
Խմբագրական կոլեգիա` Ա. Հարությունյան, (պատասխանատու խմբագիր), Գ.Մանուկյան:

-“ Սպիտակի երկրաշարժ Աղետի գոտին երեկ և այսօր Հայացք 20 տարի անց”
Կազմողներ` Ա. Վիրաբյանը, Ա.Հարությունյանը, Ս.Միրզոյանը, Մ. Մարտիրոսյանը:
Պատասխանատու խմբագիրն է Ա. Վիրաբյանը:
Համակարգչային շարվածքը` Ի. Ջաղեթյան:
Փաստաթղթերի ժողովածու,Երևան,2008թ

«Արամ Մանուկյան» Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու:
Հայաստանի ազգային Արխիվ,Երևան, 2009,575էջ:
Գլխավոր խմբագիր և կազմող` Ամատունի Վիրաբյան:
 Կազմողներ` Գոհար Ավագյան, Մարո Ավետիսյան:
Առաջաբանի հեղինակ Արմեն Ասրյան:
Համակարգչային ձևավորումը`  Ինգա Ջաղեթյանի

«Հայաստանի Հանրապետության պառլամենտի նիստերի արձանագրություններ: 1918-1920թթ.»Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու:
Հայաստանի ազգային Արխիվ,Երևան, 2009,616էջ:
Գլխավոր խմբագիր և կազմող` Ամատունի Վիրաբյան:
Կազմողներ` Ա.Հարությունյան, Գ. Մանուկյան, Ս. Միրզոյան:
Համակարգչային ձևավորումը`  Ինգա Ջաղեթյանի:

«Հայկական պատմագրության կարծրատիպերը» 

Դ. Օհանյան: Երևան, «Նորք գրատուն», 2010, 124 էջ:

«Հայաստանը և խորհրդաթուրքական հարաբերությունները 1945-1946 թ.թ. դիվանագիտական փաստաթղթերում»
Հայաստանի ազգային արխիվ, Երևան, 2010, 332էջ:
Գրքի կազմող, խմբագիր, նախաբանի  և անգլերենից թարգմանությունների հեղինակ, պատմ. գիտ դոկտոր` Արման Կիրակոսյանն
Փաստաթղթերի հնագրագիտական ձևավորումը պատմ. գիտ. դոկտոր`  Ա.Վիրաբյան

 Աստվածատուր Խաչատրյան: Արևելահայ և թուրք դիվանագիտական հարաբերությունները:
Հայաստանի ազգային արխիվ,Երևան, 2010, 287էջ:
Կազմողներ և խմաբագիրներ` Վ. Ղազախեցյան, Ա.Վիրաբյան, Ս.Միրզոյան:
Համակարգչային ձևավորումը`  Ինգա Ջաղեթյանի:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

-«Փաստաթղթեր գոյապայքարի ինքնահաստատման»:
Փաստաթղթեր հայ եկեղեցու պատմության վերաբերյալ: 1910-1961թթ:
Կազմողներ` Ս. Ամիրյան, Ա. Վիրաբյան:
Հրապարակված է ՙԲանբեր Հայաստանի արխիվների՚ ամսագրի թիվ 1 (2001թ.):

-Փաստաթղթեր Հայոց ազգային բյուրոյի և Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի փոխհամագործակցության վերաբերյալ: Փաստաթղթեր Հայոց ազգային բյուրոյի ստեղծման, գործունեության և հայ հոգևոր առաջնորդի հետ փոխհամագործակցության մասին: 1912-1916թթ. :
Կազմող` Ս. Միրզոյան:
Հրապարակված է ՙԲանբեր Հայաստանի արխիվների՚ ամսագրի թիվ 1 (2001թ.):

-«Ժանդարմական վարչության գաղտնի գործակալների բացահայտումը»: Փաստաթղթեր Երևանի նահանգային ժանդարմական վարչության գործերի հետաքննող հանձնաժողովի գործունեության մասին: 1917թ.:
Կազմող Ա. Վիրաբյան:
Հրատարակված է ՙԲանբերի N 1 (2002թ.):

-«Հայ-իրանական միջպետական հարաբերությունների պատմությունից»: Փաստաթղթեր հայ-իրանական դիվանագիտական ու տնտեսական հարաբերությունների մասին:
1921-1993թթ.:
Կազմող` Ա. Բադալյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N 1 (2002թ.):

-Հայ հեղափոխական դաշնակցության ծրագրի և կանոնագրի պատմությունից:
Փաստաթղթեր ՀՀԴ կոմիտեների աշխատանքները կանոնակարգող կանոնագրերի վերաբերյալ: 1892-1895թթ.: Կազմող` . Խուդինյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (2002թ.):

-«Դրվագներ Զանգեզուրի գոյամարտից»:
Փաստաթղթեր Զանգեզուրում հայ-թուրքական ընդհարումների մասին: 1905-1906թթ.:
Կազմող` Հ. Գևորգյան:
Հրապարակվել է ՙԲանբերի՚ N1 (2002թ.):

-«Գեներալ-բանաստեղծ Ալ. Կուլեբյակինի նամակները` Հ. Թումանյանին»: 1917-1921թթ.:
Կազմող` Ա. Զաքարյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (2002թ.):

-«Գրական գործիչների` Կ. Միքայելյանին ուղղված նամականուց»: 1935-1936թթ.:
Կազմող` Ռ. Բաղդասարյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (2002թ.):

-«Գևորգ Մելիք-Ղարագոզյանի հուշերը միացյալ Հայաստանի Հանրապետության ակտի մասին»:
Կազմող` Ա. Հարությունյան:
Հրապարակված է Բանբերի N1 (2002թ.):

-«Նորահայտ վավերագրեր ՀՀ դաշնակցության հիմնադիրների (Քրիստափոր Միքայելյան, Սիմոն Զավարյան, Ռոստոմ) 1890-ական թվականների գործունեության մասին»:
1890-1895թթ.:
Կազմող` Գ. Խուդինյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (2003թ.):

-«Փաստաթուղթ Օսմանյան խորհրդարանի անդամներ Գ. Զոհրապի և Վ. Սերինգուլյանի եղերական սպանության մասին»:
Փաստաթուղթը Գ. Օրյանի վավերագիր հուշագրութությունն է նշված հարցի վերաբերյալ:
Կազմող` Ա. Զաքարյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (2003թ.):

Պոլսում հայկական պատվիրակության քարտուղար Հակոբ Քոչարյանի նամակները Բեռլինում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ Հ. Օհանջանյանին` պատվիրակության հայանպաստ գործունեության և տեղի ունեցած քաղաքական անցուդարձի մասին»: 1918թ.:
Կազմող` Ա. Կիրիմյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (2003թ.):

-«Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղում և Զանգեզուրում»:
Փաստաթղթեր Լեռնային Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի որպես Հայաստանի տարածքային ամբողջության մասին: 1918-1921թթ.:
Կազմող` Վ. Ղազախեցյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (2003թ.):

-«Դաշնակցության կողմից փետրվարյան ապստամբության ղեկավարման հարցի շուրջ»:
Նորահայտ փաստաթուղթ: 1921թ.:
Կազմող` Վ. Ղազախեցյան:Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (2003թ.):

-«Միացյալ Հայաստանի պատվիրակության ներկայացուցիչ Միհրան Տամատյանի զեկուցագրերը Կիլիկիայի ներքաղաքական դրության մասին»: 1920թ.: Կազմող`
Ս. Միրզոյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (2003թ.):

-«Հայաստանի օգնության կոմիտեի հիմնադիր փաստաթղթերը»: 1921-1922թ.:Կազմող
Ա. Սարգսյան : Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (20032.):

-«Հայ կինեմատոգրաֆիայի առաջին քայլերը (ՙՀայկինոյի ստեղծման 80-ամյակին)»: 1923-1934թթ.:
Կազմող Մ. Մարտիրոսյան:
Հրապարակված է Բանբերի N1 (2003թ.):

-«Էջեր գրական-մշակութային գործիչ Կ. Միքայելյանի նամակագրությունից»:
1930-1936թթ.:
Կազմող` Ռ. Բաղդասարյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի N1 (20032.):

- Լիբանանահայ գաղթօջախն ու փոխհարաբերությունները Խորհրդային Հայաստանի հետ: 1945-1985թթ.:
Կազմող` Ա. Բադալյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (2003թ.):

-«Կոմկուսի քաղաքականության գրականության և լեզվագիտության ասպարեզներում հետպատերազմյան տարիներին»: 1946-1951թթ.:
Կազմող` Գ. Եթիմյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (2003թ.):

-«Հանդիպումներ Խորհրդային պետության ղեկավարների հետ»: 1961-1962թթ.:
Կազմող` Ա. Վիրաբյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N1 (2003թ.):

-«Էջեր Սեդրակ Մանդինյանի նամակագրությունից»: 1880-1881թթ.:
Կազմող` Է. Հովսեփյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N2 (2003թ.):

-«Մի քանի փաստաթուղթ կիլիկիահայության սոցիալ-քաղաքական կացության մասին»: 1900-1909թթ.:
Կազմող` Ռ. Գասպարյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N2 (2003թ.):

-«Գեներալ Ստեփան Ղորղանովի զեկուցագրերն ու նամակները Ղարսի մարզի մասին»: 1919թ.:
Կազմողներ` Ս. Միրզոյան, . Ավագյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N2 (2003թ.):

-«Հայ սպաների աքսորը 1920-1921թթ.»:
Կազմող` Վ. Ղազախեցյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N2 (2003թ.):

-«Նիկողայոս և Հայկ Ադոնցների նամակներն Արշակ Սաֆրաստյանին»: 1923-1933թթ.:
Կազմող` Ա. Ղազիյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N2 (2003թ.):

-«Վավերագրեր Հայաստանում երաժշտական բարձրագույն կրթօջախի հիմնադրման և գործունեության մասին»: 1924-1980թթ.:
Կազմող` Մ. Ավետիսյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N2 (2003թ.):

-«Փաստաթղթեր 190-ական թվականների քաղաքական բռնաճնշումների մասին»:
1936-1937թթ.:
Կազմողներ` . Մանուկյան, Լ. Մխիթարյան: Հրապարակված է Բանբերի N2 (2003թ.):

-«ԱՄՆ-ի հայ գաղթօջախը և նրա կապերը Խորհրդային Հայաստանի հետ 1945-1985թթ.»:
Կազմող` Ա. Բադալյան:
Հրապարակված է Բանբերի N2 (2003թ.):

-«Ռոմանոս Մելիքյանը` Արամ Ամիրբեկյանի հուշերում»: 1958թ.:
Կազմող` Վ. Մանգասարյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N2 (2003թ.):

-«Սիրիահայերի ներգաղթը Խորհրդային Հայաստան (1960-ական թվականներ)»:
1964-1965թթ.:
Կազմող` Ա. Ֆիշենկճյան:
Հրապարակված է ՙԲանբերի՚ N2 (2003թ.):

- «Նիկողայոս Ադոնցի զեկուցումը այլազգիների համագումարում (նոյեմբեր 1905թ.)»:
Կազմողներ` Ս. Միրզոյան, Ա. Ղազիյան:
Բանբեր Հայաստանի արխիվների ամսագրի N1, 2004թ.:

-Վանի քաղաքապետարանի վերահսկիչ Իսահակ Տեր-Ղազարյանի հաշվետվությունը:
Կազմող` Ռ. Սահակյան:
Բանբեր Հայաստանի արխիվների ամսագրի N1, 2004թ.:

-Հայաստանի Հանրապետության իշխանության տարածումը Նախիջևանում 1919թ.:
Կազմող` Ա. Եփրիկյան:
Բանբեր, N1, 2004թ.:

-Հայ ժողովրդական կուսակցության հուշագիրը կոալիցիոն նոր կառավարություն ձևավորելու մասին (նոյեմբեր, 1920թ.):
Կազմող` Վ. Բաբաջանյան:
Բանբեր, N1, 2004թ.:

-Ակսել Բակունցի կուսակցականության հարցի շուրջ:
Կազմող` Վ. Ղազախեցյան:
ՙԲանբեր՚, N1, 2004թ.:

-Կոմպոզիտորը պատասխանատու է:
Կազմող` Վ. Մանգասարյան:
Բանբեր, N1, 2004թ.:

-Կարեն Միքայելյանը արվեստի ու գրականության հայ և ռուս գործիչների բնութագրերում 1940թ.:
Կազմող` Ռ. Բաղդասարյան:
Բանբեր, N1, 2004թ.:

-Էջեր Ավետիք Իսահակյանի նամակագրությունից:
Կազմող` Է. Հովսեփյան:
Բանբեր, N1, 2004թ.:

-Մեծ կոմպոզիտորի 100-ամյակը:
Կազմող` Շ Պողոսյան:
Բանբեր, N1, 2004թ.:

-Աֆրիկյան երկրների հայկական համայնքները և նարնց կապերը Խորհրդային Հայաստանի հետ 1945-1985թթ.:
Կազմող` Ա. Բադալյան:
Բանբեր, N1, 2004թ.:

-Հեռավոր աստղի լույսը` Բոգդան Գեմբարսկի:
Կազմող` Պ. Հովհաննիսյան:
Բանբեր, N1, 2004թ.:

- Ա. Կոիզիկյան: Խորհրդային Հայաստանի գյուղատնտեսության տեխնիկական զինվածությունը 1945-1965թթ.:
Տպագրված է ՙԲանբերի N1, 2004թ.:

 Website design and development by BRONCOWAY