հայերեն русский english
Փնտրել
 Մեր մասին
  Բարի Գալուստ
  ՀԱԱ-ի մասին
  Ղեկավարություն
  Տնօրեն

Արխիվի կառուցվածքը
  Բաժիններ
  Մասնաճյուղեր
  Ներկայացուցչություններ
  Կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթերի մասնաճյուղ
  Հասարակական քաղաքական փաստաթղթերի բաժին
  Երևանի քաղաքային մասնաճյուղ

Արխիվային օրենսդրություն
  Արխիվային Գործի Մասին Օրենքը
  Նորմատիվ ակտեր
   Արխիվի կանոնադրությունը
  Ցուցումներ եւ մեթոդական հրահանգներ
  ՀՀ արխիվային գործի զարգացման ծրագրեր
  Նորմատիվ ակտեր(նոր)

Իրադարձությունների տարեգրություն
  1921-1941թթ.
  1942-1991թթ.
  1992-2006թթ.

Գիտա-տեղեկատու համակարգ
  Թեմատիկ ցանկեր
  Ֆոնդային տեսություններ
  Ֆոնդերի ցուցակ
  Թեմատիկ տեսություններ
  Տեղեկատուներ
  Արխիվի ուղեցույց
  Ֆոնդային կատալոգ

Բանբեր Հայաստանի Արխիվների
  Տարեկան թողարկումներ
  Նոր համարներ

Կոնֆերանսներ և ցուցահանդեսներ
  Ցուցահանդեսներ
  Կոնֆերանսներ

Հարցումներ և ծառայություններ
  Սոցիալ-իրավական բնույթի հարցումներ
  Գույքի վերաբերյալ հարցումներ
  Ծագումնաբանական և կենսագրական հարցումներ
  Թեմատիկ հարցումներ
  Մատուցվող ծառայություններ
  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

Վավերագրական հրատարակումներ
  Վավերագրական հրատարակումներ
  Վավերագրական հրատարակումներ 2011թվականից

Պետական մարմինների և կազմակերպությունների արխիվներ
  Պետական Մարմինների և կազմակերպությունների արխիվներ

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական արխիվ» ՊՈԱԿ
  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական արխիվ» ՊՈԱԿ

Հարցեր

Նորություններ
  Նորություններ

Կապ
  Կապ

Ծանուցում
  Ծանուցում
  Ծանուցում

Պաշտոնական էլ. Փոստ 39078701@e-citizen.am (միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)

Գնումներ
  Գնումներ

Գնումներ

Առցանց ծառայությունների վճարում
  Առցանց ծառայությունների վճարում

ՀԱԱ ներքին և արտաքին ազդարար
  ՀԱԱ ներքին և արտաքին ազդարար Website design and development by BRONCOWAY